Wczytuję dane...
Gwarancja

Gwarancja na towary zakupione w sklepie ProBoarder.pl

Na sprzedawane produkty udzielana jest gwarancja producenta. Oznacza to, że jeżeli producent nie udzielił gwarancji sklep proboarder.pl także jej nie wystawi. W takim przypadku możliwa jest jedynie reklamacja i dochodzenie praw z tytułu rękojmi.

Informacja o tym czy dany produkt jest objęty gwarancją producenta znajduje się w opisie towaru.

W ramach gwarancji lub z tytułu rękojmi możecie Państwo dochodzić usunięcia stwierdzonych usterek bądź wymiany produktu na pełnowartościowy.


Czas obowiązywania gwarancji podawany jest w opisie produktu oraz na karcie gwarancyjnej.
Zapewniamy bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych z winy producenta, w ciągu 21 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
Do tego okresu nie wlicza się czasu  na  rozpatrzenie reklamacji.
Gwarancja jest przedłużana o czas trwania naprawy.


Jeśli reklamowany artykuł zostanie wymieniony, to gwarancja biegnie od nowa.
Zapewniamy wymianę na nowy egzemplarz (ewentualnie zwrot gotówki), gdy serwis oświadczy, że naprawa jest niewykonalna.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.
Stwierdzenie w sprzęcie ingerencji osoby nieupoważnionej powoduje utratę gwarancji.